Kontakt

ZAHREJSA.sk,
Juraj Tomaško
Muškátová 48
040 11 Košice
Tel: +421907 931 198
Mail: info@zahrejsa.sk

IČO: 11964464
DIČ: 1025748790
Registrácia: Okresný úrad Košice
Číslo živnostenského registra: 803-1804

Príjem objednávok cez e-shop:
nonstop

Zodpovedný vedúci:
Juraj Tomaško

Orgán vykonávajúci dohľad:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, SR
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
e-mail: ba@soi.sk

Kontaktujte nás: