Obchodné podmienky

OBJEDNÁVANIE TOVARU

  • objednávkovým formulárom cez e shop
  • e-mailom zahrejsa@gmail.com
  • telefonicky 00421 907 931 198

ZÁRUČNÁ DOBA 

Na zakúpený tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

DODANIE TOVARU 

Tovar objednaný v našom e shope dodávame na dobierku, prostredníctvom Slovenskej pošty.

Cena poštovného je stanovená podľa cenníka Slovenskej pošty.

Dodacia lehota pri výrobkoch ktoré máme skladom:

  • pri zásielke Slovenskou poštou 1. triedou sú 2 – 3 pracovné dni
  • pri zásielke Slovensko poštou Expres kuriérom na druhý deň po dni objednania do 14:00 hod zadania objednávky

Výrobky, ktoré skladom nie sú, je možné ich objednať, tam je dodacia lehota podľa dohovoru (závisí to od výrobcu cca 14 pracovných dní).

PLATBA

Platba za objednaný tovar je formou dobierky (za tovar sa platí doručovateľovi (kuriérovi) Slovenskej pošty pri prevzatí zásieky). cennik.posta.sk/

OCHRANA SPOTREBITEĽA

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Vrátna 3, Košice

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adres Inšpektorát Slovenkej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Vrátna 3, Košice, e-mail: ke@soi.sk, tel. kontakt 055/6220781 alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s, pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .